Usługi

Usługi

Wdrożenie RODO

Identyfikacja procesów, czynności i rodzajów danych przetwarzanych w Twojej firmie i opracowanie rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

Audyt zgodności z RODO

Sprawdzenie wprowadzonych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. Wskazanie newralgicznych punktów i luk w systemie ochrony danych oraz propozycji ich wyeliminowania.

Przygotowanie dokumentacji

W zależności od potrzeb ilości i rodzaju przetwarzanych danych, a także czynności przetwarzania i wielkości Twojej firmy przygotowuję:
- Klauzule informacyjne;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- Umowy przetwarzania w imieniu administratora
- Rejestry Czynności Przetwarzania;
- Rejestry Kategorii Przetwarzania;
- Politykę Ochrony Danych;

Outsourcing IOD

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie w tym:
- doradztwo w zakresie przepisów, dobrych praktyk i pomysłowych dopasowanych rozwiązań;
- opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji;
- przeprowadzanie audytów i szkoleń
- pomoc w zakresie prawidłowej analizy ryzyka i DPIA

Szkolenia z RODO

Treści szkolenia zostają dopasowane do specyfiki branży z naciskiem na praktyczne odniesienia i przykłady.

Analiza Ryzyka i DPIA

Przeprowadzana okresowo i przed wdrożeniem nowych rozwiązań jest obowiązkowym elementem wskazanym w RODO. Prawidłowo przeprowadzona pozwala na wskazanie obszarów o największym ryzyku i pozwala na wprowadzenie niezbędnych rozwiązań zmniejszających ryzyko. Jest to niezbędny element dla wykazania rozliczalności przed UODO.