Polityka prywatności

Administratorem danych jest Zaskoocz.pl Monika Piekarska ul. Partyzantów 47 84-230 RUMIA właściciel strony i marki „Zaskoocz.pl”. Jeżeli będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z polityką prywatności, proszę o wiadomość na adres biuro@zaskoocz.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie https://zaskoocz.pl

Kontakt e-mailowy/za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie

Inicjując kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawca wiadomości przekazuje swój adres e-mail. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z przesłania wiadomości. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Powierzam przetwarzanie danych osobowych Mad Ventures Patryk Kozioł, ul.Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych na serwerze pocztowym. Zgodnie z zawartą umową podmiot ten gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub na skrzynkę e-mail biuro@zaskoocz.pl . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania tych danych.

Profil na Facebooku

Poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą na poprawę jakości strony dla zwiększania jej popularności. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z czasem określonym na stronach Facebooka: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta
W związku z faktem, że odbiorcą tych danych osobowych jest portal społecznościowy, mogą one być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie portalu.
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania tych danych.